Back to Top
 
 
 

พิธีลงนามในสัญญาให้การสนับสนุนด้านการเงิน

สนับสนุนการเงิน : นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ(ที่ 4 จากขวา) ลงนามในสัญญาให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่นางสาวจันทรา พงศ์ศรี (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัทฟู้ดสตาร์ จำกัด เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการก้าวสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ(ที่ 2 จากขวา) และนายวิสุทธิ พรศาลนุวัฒน์ (ที่ 1 จากขวา)ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด บริษัทฟู้ดสตาร์ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ.